Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu

Başkan
Nazmi Bilgin

Başkan Vekili
Savaş Kıratlı


Başkan Yardımcıları
Ayhan Aydemir, Ertürk Yöndem,
Yusuf Kanlı


Genel Sekreter
Kenan Şener


Mali Sekreter
Ali Topçu


Üyeler
Ümit Gürtuna,
Güray Soysal,
Ali Oruç,
Önder Yılmaz,
Önder Sürenkök,
Nursun Erel ve
Zeynep Gürcanlı