Press For Freedom / Özgürlük İçin Basın

GAZETECİLER CEMİYETİ HAKKINDA

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak 1946’da gazeteciler Mekki Sait Esen, Niyazi Acun, Aka Gündüz, Bilal Akba, Adil Akba, Sebahattin Sönmez ve Muvaffak Menemencioğlu tarafından kuruldu. Cemiyetin kuruluş amacı, basın organlarındaki gazetecileri bir araya toplamak, mesleki ve sosyal hakları geliştirmek, mesleğin gerekliliği olan hak ve özgürlükleri savunmak olarak belirlendi.

ÖZGÜRLÜK İÇİN BASIN PROJESİ

Özgürlük için Basın, genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmak, karar alma süreçlerini etkileyen medya personelinin, sivil toplum yapısının kapasitesini artırmak ve böylece demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik bir sivil toplum yaratmak amaçlarıyla 2014 yılında başladı.

SON YAYINLANAN RAPORLAR